Historia

Frankrikes historia går så långt tillbaka att man vet att det redan för 23 000 år f.kr sedan fanns bosättningar i landet som utförde hantverk som bland annat konst och verktyg av flinta.

För tiden cirka 13 000 år f.kr har man funnit statyer och grottmålningar som bland annat avbildar djur och kvinnors byst, företrädelsevis med stora bröst. Cirka 11 000 år f.kr har man funnit att spåren efter människor blir mer tydligt och från denna tid har man hittat byggnader och flera olika hantverk som tillverkats av det folk som bodde där som bland annat kärl och andra detaljer skapade i lera.

5000 år f.kr har man för tiden funnit tecken på bosättningar upprättade som Communitys där det finns spår efter att befolkningen levde i samförstånd och i olika klassindelningar. Det finns spår efter att religionen hade en betydelse i samhället och att det hade upprättas religiösa samlingsplatser. Man vet dock inte vilken typ av religion som utövades då man inte lyckats att identifiera vilken typ av folkslag som bebodde dessa samhällen.

Under åren 4500 f.kr och fram till 1000 år f.kr uppstod jordbrukssamhället i Frankrike, främst kring flodområden där man hade tillgång till vatten. Under denna period utvecklades ett väl utbyggt nätverk med viss politisk styrning som ledde till att man etablerade samhällen och även började idka handel med länderna runt om i området.

Cirka 1000 år f.kr kom kelterna till Frankrike vilket innebar att landet utvecklades ytterligare och klassindelningen blev mer synbar och det är under denna tid som man ser hur människor börjar organisera sig och fungera i ett socialt nätverk och Frankrike börjar ta ett steg in i en fungerande civilisation.

Frankrikes civilisering

Under Frankrikes jordbrukssamhälle visades vägen till en civilisation. Under denna tidsperiod så började invånarna att organisera sig i samhället och utvecklade handel med andra samhällen, men det var först efter att kelterna befolkade Frankrike år 1000 f.kr som det skedde en utvecklad och synbar civilisering av Frankrike. Kelterna utvecklade ett socialt system och införde ett språk vilket innebar att samhällena kunde leva och fungera i samförstånd med varandra. Klassindelningen var också utstakad och det var bönderna som var grunden till Frankrikes välstånd. Under denna period styrdes landet av kungar och kontrollerades av adelsmän.

Frankrike i krig

Frankrike har skakats svårt av flera krig och revolutioner genom åren. Man har varit i krig med alla sina grannländer i flera omgångar, på flera olika kontinenter och deltagit i båda världskrigen samtidigt som även Frankrike drabbats hårt av flera våldsamma inbördeskrig.

Frankrike har även utkämpat krig i olika kontinenter i samband med att de koloniserade vissa områden i Amerika. De har även utkämpat krig mot bland annat Kina, England, Spanien, Turkiet, Algeriet och Italien. De flesta av alla krig som Frankrike haft har på ett eller annat sätt påverkat andra länder.

Frankrike deltog både första och andra världskriget. I det första världskriget drabbades Frankrike av stora förluster och i det andra världskriget tvingades Frankrike kapitulera år 1940 till Tyskland som ockuperade stora delar av landet ända fram tills de allierade lyckades befria Frankrike år 1944.

De inre oroligheterna som lett till våldsamma sammandrabbningar har ofta uppkommit i samband med konflikter mellan olika delar av landet eller av religiösa skäl. Många har sin grund i kyrkans påverkan på samhället som inneburit att kyrkan gått emot kungar och senare regeringar för att behålla sin makt i samhället.

Kända personer i franska historien

Frankrike har genom åren haft ett flertal framträdande personer som gjort sig kända genom sina handlingar.

Napoleon Bonaparte
Napoleon levde under åren 1769 till 1821. Han var Frankrikes kejsare mellan åren 1804 till och med 1814 och under denna tid erövrade Frankrike stora delar av Europa och även Egypten. Det var det misslyckade erövringen av Ryssland som blev börjar till slutet på hans storhetstid och efter nederlaget vid Waterloo avsattes han och landsförvisades till ön Sankta Helena där han levde de sista åren fram till hans död.

Jeanne d’Arc
Jeanne föddes 1412 och var dotter i en bondfamilj. När Jeanne var 12 år uppmärksammades det att den lilla flickan hörde gudomliga röster bland annat från olika helgon som ledde henne genom livet. När Frankrike var på väg att förlora det 100 åriga kriget mot England, då England tagit kontrollen över större delen av Frankrike, kallades bondflickan upp till den franske tronföljaren och där utseddes hon till Frankrikes överbefälhavare. Genom att använda Jeanne som frontfigur i kriget mot England lyckades man förmå att besegra England och ta tillbaka Frankrike.

Efter att England lyckades fånga in Jeanne d’Arc så avrättades hon för kätteri år 1431, vilket ledde till att hon utsågs till en nationalsymbol i Frankrike och ett skyddshelgon sedan hon helgonförklarats av påven.© 2024 Resatillfrankrike.nu.